SAĞLIK TURİZMİ DANIŞMANLIĞI

Tıp Turizmi (Hastanelerde tedavi ve ameliyat işlemleri)

Termal Turizm (Termal Tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme   hizmetleri)

Yaşlı ve Engelli Turizmi

Spor Turizmi

Konaklama ve Diğer Hizmetler