KDU EĞİTİMİ VE REACH, MSDS HAZIRLAMA

KDU EĞİTİMİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete` de yayımlanmış olan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmeliği” kapsamında; KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU)

REACH (1907/2006 EC) Yönetmeliği Hizmet ve Eğitimi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete` de yayımlanmış olan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmeliği” kapsamında; KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ programlanmıştır.

KKDİK`in amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemesini hedeflemektir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporunu hazırlar.

  1. İnsan Sağlığı Zararlılık Değerlendirmesi
  2. Fizikokimyasal Zararlılık 
  3. Çevresel Zararlılık Değerlendirmesi
  4. PBT ve vPvB Değerlendirmesi
  5. Maruz Kalma Değerlendirmesi 
  6. Risk Karakterizasyonu

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formunu Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından hazırlanır. İmalatçıların ve ithalatçıların imal ettikleri ya da ithal ettikleri maddelerden kaynaklanan risklerin imalat veya kendi kullanımları sırasında yeterli bir biçimde kontrol edilmesi ve tedarik zinciri altındaki diğer kişilerin söz konusu riskleri yeterli biçimde kontrol etmeleri hususlarını nasıl değerlendireceklerini ve belgeleyeceklerini ortaya koymaktır.

KKDİK kapsamında, 10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde Kimyasal Güvenlik Raporu ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekecektir.

Türkiye‘de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecek. Bununla birlikte, Bakanlık yetkilileri kapsamlı raporun İngilizce olarak kabul edileceğini belirtti.

Maddelerin kayıt dosyaları,” Kimyasal Değerlendirme Uzmanları” tarafından hazırlanacaktır.

MSDS HAZIRLAMA

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet – MSDS); Kimyasal ürünün üretici, tedarikçi ve kullanıcı açısından kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek işçi sağlık ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formları bulunmayan ürünler ile ilgili 6.000 TL’den başlayan para cezaları uygulanmaktadır.

GBF’nin 14. maddesini oluşturan Taşıma Bilgileri, ADR olarak adlandırılan kara, hava, demir ve deniz yoluyla taşınan tüm kimyasal maddelerde etiket bulundurma zorunluluğu ibaresi uzman TMGD sertifikalı mühendislerimizce oluşturulmaktadır. Yeni yönetmeliğe göre zararlı madde veya karışımlar satan üretici, tedarikçi veya alt dağıtıcılar, müşterilerine Güvenlik Bilgi Formu sunmak zorundadır. Maddeler için geçiş süreci 01/06/2015 karışımlar için 01/06/2016’dır. Karışımlar için eski yönetmeliğe göre hazırlanan tehlike sınıflandırmaları (SAE Yönetmeliği RG 26/12/2008) ile ve yeni yönetmeliğe göre hazırlanan zararlılık sınıflandırmaları (SEA Yönetmeliği RG.13/12/2013) GBF’ lerin yeni mevzuata uygun yeniden MSDS oluşturulması ve düzenlenmesi yapılmaktadır. Endüstrisinde alanda son derece önemli olan “Güvenlik Bilgi Formu” (MSDS) ithal edilen ülkeye uygun dillerde hazırlanabilmektedir.